احسان بصیری

متولد:

۱۴ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

حسابداری

دانشگاه علی آباد ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

ریاضی

کاربردی ، دانشگاه کردکوی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

تعاونی مالی اعتباری امید مشهد

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : اعتبارات معاون شعبه رئیس شعبه

مهر ۱۳۹۲ تاکنون

کارخانه آجر ماشینی

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : رئیس حسابداری مسئول مالی

بهمن ۱۳۹۴ تاکنون

کشتارگاه صنعتی طیور

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : حسابداری

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)