محسن زاهدی

متولد:

۵ - ۹ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

عمران

عمران ، دانشگاه ازاد خمینی شهر ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت جهاد نصر

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

شرکت ابنیه بتنی

، مهندسی عمران/ معماری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Cad

60% Complete

Excel

80% Complete

X steel

40% Complete

ETABS

80% Complete

MSP

20% Complete