فاطمه طلعتی

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مشاوره

مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه پیام نور اصفهان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۴۶

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

مشاوره

مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه هرمزگان ، کارشناسی معدل , ۱۵.۲۶

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

آموزش و پرورش

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

آموزش و پرورش

، منابع انسانی و آموزش

تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

سازمان فنی و حرفه ای

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مشاوره تحصیلی

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

والیبال و فعالیت های تفریحی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری