فرزاد چوب دار

متولد:

۲۲ - ۱۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت خدمات فنی و پوشش لاستیکی جنوب ( در پتروشیمی بندر امام )

، مهندسی صنایع

خلاصه فعالیت‌ها : تهیه برنامه زمان بندی پروژه با همکاری واحد کنترل پروژه و نظارت بر اجرای آنها کنترل فرآیندهای اجرا اطمینان از اجرای پروژه در مدت زمان برآورد شده با بودجه براورد شده تامین کیفیت مطلوب پروژه کنترل پروژه با MSP همکاری با اعضای تیم ها جهت تهیه گزارشات لازم تهیه گزارش در Excel-Word سایر وظایف محوله

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کنترل پروژه و نظارت بر اجرای آن

80% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

نرم افزار MSP

80% Complete

IMPACT

100% Complete

اتوماسیون اداری

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Internet

100% Complete

سخت افزار کامپیوتر

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری