مهدی مسعودوزیری

متولد:

۱۲ - ۱ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

کشاورزی

گیاهان دارویی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۸

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

کشاورزی

گیاهان دارویی ، دانشگاه آزاد اسلامی-دامغان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

20% Complete