رزومه اصلی

مجتبی اژدر قره آغاجی

متولد:

۲۸ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

مهندسی کشاورزی

صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد واحد مهاباد ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع غذایی

صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد واحد مراغه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۹ تاکنون

آموزش و پرورش

، سایر

، هنرآموز صنایع غذایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کنترل کیفیت

60% Complete

کامپیوتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری