رزومه اصلی

فاطمه کریمی

متولد:

۱۳ - ۱۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

علوم کامپیوتر

_ ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۵.۸۴

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه چهارم ورودی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

علوم کامپیوتر

سیستمهای هوشمند ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹.۵۱

خلاصه فعالیت‌ها , پذیرش از طریق سهمیه ی استعدادهای درخشان. رتبه اول ورودی

۱۳۹۳ تاکنون

علوم کامپیوتر

سیستمهای کامپیوتری ، دانشگاه تبریز ، دکتری معدل , ۱۸.۹۲

خلاصه فعالیت‌ها , پذیرش از طریق سهمیه ی استعدادهای درخشان. رتبه دوم ورودی. امتحان جامع سپری شده است.

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی