سپیده خدادادی

متولد:

۲۴ - ۹ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مدیریت

دولتی ، دانشگاه ازاد واحد قائمشهر ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مهندسی صنایع

مدیریت سیستم و بهره وری ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

داروسازی شیمی دارویی داروپخش

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲

تابلوسازی برق فولمن

، سایر

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰

تابلوسازی برق فولمن

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدل تعالی سازمان (EFQM)

60% Complete

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

60% Complete

برنامه ریزی و کنترل پروژه

60% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

60% Complete

مکاتبات اداری

80% Complete

نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)

80% Complete

ارزیابی عملکرد کارکنان

80% Complete

شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Primavera

20% Complete

Microsoft Project

60% Complete

Microsoft Access

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

25000000 ریال