رزومه اصلی

زهرا حسین بر

متولد:

۱ - ۳ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

شیمی

تجزیه ، دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

شیمی

محض ، دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت عطر آوران الیزه کیش

، سایر

، مسئول فنی- کارشناس آزمایشگاه و سرپرست کنترل کیفیت

، کارشناس

مهر ۱۳۸۸ تاکنون

آزمایشگاه های تحقیقات دانشگاه سیستان و بلوچستان

، سایر

، کار دانشجویی

خلاصه فعالیت‌ها : کار با دستگاه های پیشرفته FT-IR , UV-VIS , GC

پروژه‌ها

۱۳۸۹

استفاده از تکنیک میکرو استخراج فاز مایع از فضای فوقانی-کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری بنزن در نوشابه های حاوی ویتامین ث