حوا دهقان

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۵۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

60% Complete

حسابداری مالی - همکاران سیستم

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری