اسماعیل جعفری

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

ارتباطات

علوم اجتماعی ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

روابط عمومی

روابط عمومی ، دانشگاه علمی و کاربردی ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

گرافیک

گرافیک ، دانشگاه علمی و کاربردی معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Windows

100% Complete

Adobe Photoshop

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری