رزومه اصلی

کبری حسینی سرشت

متولد:

۲۲ - ۶ - ۱۳۵۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۵

شرکت نساجی بافته های کرمان

، حسابداری و حسابرسی

، سرپرست حسابداری

تیر ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۱

شرکت نفت پاسارگاد

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس ارشد مالی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت سازگار ارقام

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس ارشد مالی

خرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت انرژی تجارت سام

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس ارشد مالی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Access

40% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

حسابداری (Accounting)

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی