رزومه اصلی

منیره دارا

متولد:

۱۶ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تاکنون

برق

الکترونیک ، دانشگاه ازاد کرج ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

برق

الکترونیک ، دانشگاه شهاب دانش قم ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

hfss

80% Complete

پروتل

80% Complete

کدویژن

60% Complete

تولید و طراحی نرم افزار

60% Complete

PLC

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری