روح الله فرهادی افشار

متولد:

۲۹ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مهندسی معدن

استخراج ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مهندسی معدن

استخراج ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی معدن

استخراج ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کارشناسی ارشد