خدیجه خزاعی

متولد:

۲۷ - ۱۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

ریاضی

کاربردی ، دانشگاه ورامین ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

فروشگاه زنجیره ای

، مالی و حسابداری

مهر ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۵

مرگز آمار ایران

، سایر

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

نمایشگاه کتاب تهران

، مالی و حسابداری

، کارشناس

تیر ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۰

شهرداری تهران

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقمند به فعالیت های فرهنگی

ورزشی و اجتماعی می باشم.

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری