رزومه اصلی

سعیده خاتمی

متولد:

۴ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲

شرکت هستی حسابان

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هلو

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مشتری مداری