رزومه اصلی

نگار ساداتی

متولد:

۱۶ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳

شرکت رایان ارتباط فکور

، مالی و حسابداری

، مسئول دفتر و منشی

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت زیبا موج نوین

، مسئول دفتر

، منشی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

سایت دیوار

، سایر

، کارشناس و ناظر تایید

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

20% Complete

Windows

60% Complete

Internet

60% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

ترکی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

روابط عمومی خوب فن بیان خوب ظاهر آراسته و معقول متعهد به کار انجام اموره محوله

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

پرسنل جویای کار مناسب و با در آمد متوسط دنبال محیط امن کاری و کار معقول