سمیرا ترکمن

متولد:

۱۵ - ۴ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت

گردشگری ، دانشگاه علمی کاربردی واحد 23 ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۵

موسسه فرهنگی هنری نوجویان

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

رهبری