سیدابوالفضل متقی

متولد:

۲۷ - ۴ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد یزد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵

سانا

، مهندسی شیمی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : بررسی برنامه ساخت برنامه ریزی تولید کنترل پروژه

پروژه‌ها

۱۳۹۴

شرق

کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی برق

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری