احسان سعادتی

متولد:

۷ - ۱۱ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

نقشه کشی

مکانیک ، دانشگاه دانشکده فنی 1