رزومه اصلی

mahrokh abdi

متولد:

۱۷ - ۱۲ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی