رزومه اصلی

میلاد نکویی

متولد:

۱۲ - ۱۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۶ تاکنون

شرکت تعاونی وحدت سیمان غرب

، بازاریابی و فروش

، اداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

اتوماسیون اداری

100% Complete

ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete