رزومه اصلی

نازنین آثاری

متولد:

۴ - ۴ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

مدیریت

MBA ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۰ تاکنون

پتروسرویس پارسیان کیش

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، دبیر آموزش و مدیر سیستم ها و روشها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Strategy for Performance Excellence 5S

80% Complete

مدیریت آموزشی

60% Complete

MS Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی