رزومه اصلی

مصطفی رئیسی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

روانشناسی

بالینی ، دانشگاه ساری ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تاکنون

کلینیک اعصاب و روان

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، روانشناس