مصیب مهرابی

متولد:

۲۲ - ۱۰ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه هنرستان فنی ولیعصر ، دیپلم معدل , ۱۵.۸

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آموزشکده فنی امام خمینی آباده - روزانه معدل , ۱۵.۵۸

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۹۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱

شرکت صفاسازه پارسیان

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲

موسسه دریا ساحل

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت پتروشیمی انتخاب

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MCITP

100% Complete