رزومه اصلی

Mahdieh Haghani

متولد:

۲۵ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مدیریت منابع انسانی

استراتژیک ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۹۹

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه گیلان ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شکوه مهندسی شریف

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس منابع انسانی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : فرایند جذب نیرو و ارزیابی عملکرد کارکنان فضای سبز و تکنسین ورزشگاه ازادی را که شرکت شکوه مهندسی شریف پیمانکار آن بود انجام دادم

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

وزارت دارایی

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس ارشد منابع انسانی

خلاصه فعالیت‌ها : بعنوان کارشناس ارشد پروژه برنامه ریزی منابع انسانی در وزارت دارایی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

تلنت یاب

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس منابع انسانی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت پست خصوصی ایران

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس ارشد منابع انسانی

خلاصه فعالیت‌ها : تدوین کامل مجموعه فرایندهای منابع انسانی در شرکت در شرف تاسیس پست خصوصی ایران

پروژه‌ها

۱۳۹۵

همسوسازی استراتژی منابع انسانی و تجاری و در صنعت مس

کارشناس ارشد منابع انسانی

۱۳۹۵

همسوسازی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در صنایع غذایی استان گیلان

ارشد

۱۳۹۵

بررسی تطبیقی نظام اریزابی عملکرد ایران، امریکا و ژاپن

۱۳۹۵

کتاب روش تحقیق در مدیریت

مترجم

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت منابع انسانی

100% Complete

مسلط به آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی به روش هی

100% Complete

جبران خدمات ، مدیریت عملکرد، جذب و توسعه، آموزش

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)