محمد رضا میرفندرسکی

متولد:

۱۸ - ۸ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴

شرکت BAT

، بازاریابی و فروش

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

فومن شیمی

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض