عمران ستاری ارانی

متولد:

۲۵ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

کشاورزی

زراعت ، دانشگاه ازاد نراق ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , ثبت دو مقاله در سایت ایران داکت در مورد تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد گیاه