رزومه اصلی

Hamed Palik

متولد:

۲۳ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه قم ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱

مشاورین مبنا

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس هوش تجاری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و اجرای راهکارهای هوش تجاری در شرکت صنایع شیر ایران، شرکت ملی پتروشیمی و بانک اقتصاد نوین

فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴

سرمایه گذاری صندوق نفت

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس هوش تجاری

مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳

به پرداخت ملت

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس طراحی هوش تجاری

آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۳

سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سبا

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و پیاده سازی انباره داده ها، داشبورد مدیریتی و استقرار و توسعه پورتال سازمانی

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی

خلاصه فعالیت‌ها : طراحی و پیاده سازی انباره داده ها و استقرار پورتال سازمانی- به صورت پروژه ای

پروژه‌ها

۱۳۹۰

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده ایجاد مدل OLAP و استقرار داشبورد مدیریت در بانک اقتصاد نوین

کارشناس طراحی

۱۳۹۳

طراحی انبار داده در پذیرندگی بانک ملت

کارشناس طراحی

۱۳۹۳

طراحی پورتال پذیرندگان بانک ملت

کارشناس طراحی

۱۳۹۴

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده، ایجاد مدل OLAP و استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان صنعت نفت (OPIC)

کارشناس ارشد / سرپرست

۱۳۹۵

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده و استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در شرکت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سبا

کارشناس ارشد / سرپرست

۱۳۹۵

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده و استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر

کارشناس ارشد / سرپرست

۱۳۹۲

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار دادهو استقرار داشبورد مدیریت با ابزار QlikView در گروه مالی ملت

کارشناس هوش تجاری

۱۳۹۱

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده، ایجاد مدل OLAP و استقرار سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیریت با ابزار Report Portal در هلدینگ صنایع شیر ایران (پگاه)

کارشناس هوش تجاری

۱۳۹۱

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده، ایجاد مدل OLAP و استقرار سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیریت با ابزار Report Portal در شرکت ملی پتروشیمی (NPC)

کارشناس هوش تجاری

۱۳۹۳

طراحی و پیاده سازی انبار داده و ایجاد مدل OLAP در هواپیمایی کاسپین

کارشناس هوش تجاری

۱۳۹۴

طراحی بانک اطلاعاتی رابطه‌ای، آنالیز و طراحی پورتال سازمانی

کارشناس ارشد طراحی/ سرپرست تولید

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هوشمندی کسب و کار (BI)

100% Complete

سیستم‌ های هوش تجاری

100% Complete

طراحی سیستم

100% Complete

داده کاوی (Data Mining)

80% Complete

ETL

100% Complete

تحلیل، طراحی و پیاده سازی انبار داده(DWH)

100% Complete

DBA

80% Complete

Microsoft SQL Server

100% Complete

SSIS

100% Complete

SSAS

100% Complete

QlikView

60% Complete

Report Portal

60% Complete

MDX

60% Complete

Oracle Database

40% Complete

SharePoint

40% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

www

learnbi

ir

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

راه اندازی بلاگ learnbi.ir

مختصری از من

مسئولیت پذیر