رزومه اصلی

bahre sadeghi

متولد:

۲۹ - ۳ - ۱۳۶۲

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۸

شرکت دایا

، بازاریابی و فروش

، مشاور فروش

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۰

شرکت دایا

، سایر

، سرپرست

، کارشناس

تیر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵

شرکت دایا

، بازاریابی و فروش

، مدیر

، کارشناس