محمد علی محب علی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، دانشگاه آزاد - قم ، کارشناسی معدل , ۱۳.۵

خلاصه فعالیت‌ها , ممحض در امور طرح و برنامه ای طراحی و استقرار و تثبیت دفتر کنترل و برنامه ریزی پروژه برمبنای استاندارد PMBOK

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تاکنون

شخصی

، مهندسی صنایع

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۴

طراحی و استقرار MIS / طراحی و راه اندازی دپارتمان ها طرح و برنامه / طراحی و استقرار و تثبیت دفتر کنترل و برنامه ریزی پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی صنایع

80% Complete

مجموعه آفیس و MSP و ویزیو

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی