رزومه اصلی

فرزین زمان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۷۳ تا آذر ۱۳۷۴

شرکت تولید رنگ و مواد کمکی نساجی الوان ثابت

، روابط عمومی و رسانه

، مسئول روابط عمومی

دی ۱۳۷۴ تا تیر ۱۳۷۸

شرکت تولید رنگ و مواد کمکی نساجی الوان ثابت

، مسئول دفتر/ امور اداری

، کارمند دفتری

شهریور ۱۳۷۹ تا تیر ۱۳۸۳

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

، سایر

، کارمند کارگزینی

تیر ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۸

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

، منابع انسانی / آموزش

، کارشناس اداری

، کارشناس

تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

، منابع انسانی / آموزش

، کارشناس ارشد اداری

فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

شرکت خدمات ماشبن های اداری ایران (مادیران)

، سایر

، مدیر منابع انسانی

پروژه‌ها

۱۳۸۲

طرح توسعه شرکت مادیران (ایجاد کارخانه پلاستیک برای تامین کابینت تلویزیون و مانیتور

تامین برق پروژه / استخدام نیروی انسانی پروژه (۱۴۰ نفر) /

۱۳۹۲

تصفیه و انحلال شرکت خدمات ماشین های اداری ایران

حضور در تیم تصفیه و انحلال

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

دوره تخصصی سرپرستی حفاظت و انتظامات

80% Complete

طرح طبقه بندی مشاغل

80% Complete

تسلط به امور قراردادها

100% Complete

تسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی

100% Complete

مایکروسافت آفیس

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)