رزومه اصلی

سامانه گرمسیری

متولد:

۱۹ - ۵ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه علوم تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کاربرد اکسل در حسابداری

60% Complete

حسابداری مالی همکاران سیستم

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری