رزومه اصلی

عابد دمشقی

متولد:

۲۸ - ۷ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۴

شرکت بناراد مرکزی

، مهندسی عمران/ معماری

، کمک سرپرست و سرپرست کارگاه ساختمانی

دی ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵

شرکت آلنجا

، مهندسی عمران/ معماری

، دفتر فنی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنا به صورت و ضعیت نویسی

80% Complete

آشنا به متره و برآورد

80% Complete

آشنا به نرم افزار توکد

60% Complete

اکسل

60% Complete

آشنا به تعدیل و نرم افزار تدبیر

60% Complete

آشنا به تکسا

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی