رزومه اصلی

محمدحسن سلطانی

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

فیزیک

حالت جامد ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

لیلیان مد

، سایر

، مشاورفروش/انباردار/صندوقدار/سوپروایزر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی/اشنا به ریاضیات و محاسبات

100% Complete

microsoft excel/Microsoft Word/microsoft power point

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete