رزومه اصلی

جاسم خیری

متولد:

۱۸ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

مدیریت صنعتی

طرح تجمیع ، دانشگاه بین المللی پیام نور عسلویه ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , ۱- گذراندن ۷۰ ساعت کارورزی در اسکله بندری پارس ۲- بررسی وضعیت اضطراب بین دانشجویان دانشگاه بین المللی پیام نور عسلویه

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت کشتیرانی موج سپید بال لیان

، مالی و حسابداری

، ایجنت کشتیهای داخلی

خلاصه فعالیت‌ها : ۱۱ ماه مشغول به خدمت کادر اداری شعبه تغییرات حقوقی نیروی هوایی در حین انجام خدمت مقدس سربازی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض