علیرضا صادقی

متولد:

۱۶ - ۴ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

حقوق

-- ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱

موسسه زبان رضوان

، سایر

فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵

مدرسه غیر دولتی و زبان صدیق

، منابع انسانی و آموزش

دی ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵

موسسه حقوقی و داوری عدالت سلیم

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

80% Complete

کامپوتر

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی