بهاران خانی اوشانی

متولد:

۲ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

زیست شناسی

میکروبیولوژی ، دانشگاه دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوا ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

زیست شناسی

میکروبیولوژی ، دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران-شمال ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

اینترنت

100% Complete

تایپ فارسی و انگلیسی

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

علاقمند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش از من به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود.از پیاده سازی ایده هایم لذت می برم. سرعت کار به من انگیزه مضاف می دهد و کندی آن سبب کسلی من می شود.