مریم فرزادمنش

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

علوم تجربی

آموزش معلمان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری معدل , ۱۴.۸۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱

شرکت عمرانی

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفت گانه ICDL

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری