رامتین پورزند

متولد:

۲۶ - ۸ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲

کاله

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

آبان ۱۳۹۲ تاکنون

گروه سولیکو (کاله)

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت بازرگانی ایران (سونی)

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

خلاصه فعالیت‌ها : مدیریت واحد نرم افزار، مدیریت واحد مدل سازی فرآیندهای سازمان، اجرای پروژه استقرار Microsoft Dynamics Navision

شهریور ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶

شرکت حاسب سیستم

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

خلاصه فعالیت‌ها : سرپرست تیم مدل سازی فرآیندها در پروژه استاندارد سازی فرآیندهای سازمان مالیاتی کشور.

شهریور ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۴

بایت کو

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

خلاصه فعالیت‌ها : مدیریت و سرپرستی تیم پیاده سازی، اجرا و استقرار سیستم یکپارچه بیمارستان شهید چمران، شامل 32 زیرسیستم و تیم 10 نفره اجرایی، با مشارکت شرکت ایزایران

فروردین ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۳

بایت کو

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

خلاصه فعالیت‌ها : تحلیل و طراحی سیستم های بیمارستانی شهید چمران با ابزار Rational Rose و UML و سرپرستی و مدیریت تیم با متدولوژی RUP.