رزومه اصلی

میترا کریمیان

متولد:

۲ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

حسابداری

کلیه گرایش ها ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , همزمان با فرایند یادگیری شاغل هم بودم

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , همزمان با تحصیل شاغل هم بودم

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۴

شرکت بین المللی محصولات پارس

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار مالی و صنعتی

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

شرکت تولیدی سوخت آما

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار مالی و صنعتی

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت طلیعه داران مهر سرو

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار مالی و صنعتی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار همکاران سیستم

80% Complete

نرم افزار مالی فرا پیام

80% Complete

نرم افزار مالی سیاق

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی