رزومه اصلی

عاطفه کریمی

متولد:

۷ - ۶ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵

علوم سیاسی

جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دکتری