رزومه اصلی

رقیه پورعظیمی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷

بیمارستان

، سایر

، ماما

خلاصه فعالیت‌ها : ماماکاردان شاغل درزایشگاه بودم

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)