هانیه کلاته

متولد:

۱۳ - ۱ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه سراسری فنی دخترانه دکتر شریعتی معدل , ۱۸.۵

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

قلم چی

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴

بیمارستان امیرالمومنین_کار آموزی

، مالی و حسابداری