رزومه اصلی

محمد مهدی مفتاح

متولد:

۲۵ - ۴ - ۱۳۷۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

علوم و معارف اسلامی

دانشگاه رویش های انقلاب اسلامی ، دیپلم

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

آموزش و پرورش

، منابع انسانی و آموزش

، تدریس مکالمه عربی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Graphic Design (طراحی گرافیک)

80% Complete

نویسندگی

80% Complete

گرافیک

100% Complete

زبان

عربی

80% Complete

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

اردوی جهادی

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

خلاقیت و نوآوری

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی