رزومه اصلی

n g

متولد:

۱۹ - ۳ - ۱۳۷۲

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی مواد

متالورژی صنعتی ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، کارشناسی معدل , ۱۵.۸۷

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی مواد

مواد مرکب ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، کارشناسی ارشد