رزومه اصلی

Amir Hanaei

متولد:

۲۲ - ۱۱ - ۱۳۵۹

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

حسابداری

دولتی ، دانشگاه علمی کاربردی معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۷

شرکت پست

، سایر

، کارمند اداری

بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۸

شرکت نمایشگاههای بین المللی

، حسابداری و حسابرسی

، انباردار وکارپرداز

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت پست

، سایر

، کارمند اداری

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت آرد ستاره

، سایر

، کارپرداز امور اداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار هلو

60% Complete

حسابداری

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری