رزومه اصلی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی علوم و صنایع غذایی

تبدیل مواد ، دانشگاه ازاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

غذا و دارو

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مسئول فنی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تولید مواد غذایی

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

فعالیت های داوطلبانه

فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

خود مدیریتی