محمد مستوفی نژاد

متولد:

۱۵ - ۴ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

حقوق

تجارت بین الملل ، دانشگاه آریزونا ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

حقوق

دانشگاه اصفهان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

سرآوا

، حقوق

مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳

نصر اصفهان

، حقوق

، کارشناس

شهریور ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۴

دانشگاه

، منابع انسانی و آموزش

خرداد ۱۳۹۶ تاکنون

شرکت نستله ایران

، حقوق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

کامپیوتر

80% Complete

آفیس

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

توسعه دیگران (منتورینگ)

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض