رزومه اصلی

ali fatemi

متولد:

۱۵ - ۱ - ۱۳۵۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

مشمول

پروژه‌ها

۱۳۹۴

استفاده از قابلیت شبکه هوشمند و اقدامات تشویقی برای تحقق پاسخ دهی سمت تقاضا

دانشجوی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی برق

100% Complete

نرم افزار متلب

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

1-کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی ناوهای کلاس پیکان 2- کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی ناوچه های کلاس قائم 3- کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی یدک کش ها 4- کتاب سامانه های برقی و الکترونیکی ناوحمزه ترجمه کتاب راهنمای منابع انرژی های تجدید پذیر( H

مختصری از من

در کارخود جدی هستم